درباره هلدینگ بین المللی گلدن

Print

 

هلدینگ Golden world Trading Group که به اختصار GoldenWTG نامگذاری شده مجموعه ایست از شرکت های تجاری که در جهت پیش برد اهداف همسو در راستای سرعت بخشی و تسهیل امر بازرگانی اعم ازصادرات و واردات تشکیل گردیده است.

شرکت توسعه تجارت رهپویان یکی از شرکت های بازرگانی این هلدینگ می باشد که نمایندگی انحصاری شرکت GV Macero ایتالیا در امر واردات ضایعات کاغذ و کارتن فعال می باشد.

 

وبسایت هلدینگ بین المللی گلدن:

www.GoldenWTG.org