شرکت GV Macero

Print

شرکت ایتالیایی GV MACERO  تامین کننده و صادر کننده ضایعات کاغذ و کارتن می باشد که از سال 1957  شروع به فعالیت نموده که یکی از بزرگترین شرکت های جمع آوری آخال در اروپا می باشد. این شرکت دارای چندین کارخانه در کشورهای مختلف اروپایی می باشد از جمله فرانسه ، آلمان ، انگلیس ، بلژیک ، اتریش ، اسپانیا که بالغ بر 50% ازظرفیت تولید ماهیانه خود را به کشور چین صادر می کند و یکی از معدود شرکت هایی است که مجوز صادرات آخال را به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا را دارد.

در طی سال ها شرکت فعالیت هایش را با قدرت و به صورت حرفه ای روی کاغذ باطله و مدیریت بازیافت پلاستیک ، برش ،بسته بندی و جمع آوری زباله های شهری متمرکز کرد.

امروز، سایت عملیاتی “GV MACERO” در مساحت بیش از 20000 مترمربع، محل دستگاه جمع آوری، واقع شده است.

به طور قانونی توسط مقامات استان برگامو، مجاز و دارای اختیار است .

 

توجه ویژه به محیط زیست:

از خیلی قبل ، “GV MACERO” توجه ویژه به محیط داشت . سال 2009 ، “GV MACERO” واجد شرایط دریافت ISO 14001 شد ، که منجر به شناسایی سازمان شرکت به عنوان استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت محیط زیست شد.

با ساختار جمع آوری به روز و مدرن ، حمل و روند عملیات کاغذ زباله ،  به علاوه کارکنان متخصص، “GV MACERO” یک مدیریت صحیح از سیستم های زیست محیطی در جهت انطباق با محیط زیست ارائه می دهد.