گرید معمولی

جزئیات

گرید معمولی (ordinary grade):

 

 1.02 میکس کاغذ و مقوا (mixed paper and board)

یک ترکیبی از کیفیت های گوناگون کاغذ و مقوا، شامل تقریبآ 40% روزنامه و مجله

 

1.02-mixed-paper-11-761x800


1.02-mixed-paper-4-1200x800


1.02-mixed-paper-3-1200x800


1.02-mixed-paper-2-1200x800


1.02-mixed-paper1-1200x800


 

 1.03 برش مقوا (boarding cuttings)

خطوط سفید چاپی و غیر چاپی و مقوای خاکستری / کهنه یا مقوای میکس به غیر از راه راه /شیاردار

 

BBC 1.03

1.03-BBC1-1200x800


BBC PE-AlU 1.03.10

1.03.10-BBC-PE-ALU1-1200x800

 


 

1.04 مقوا و کاغذ شیاردار معمولی (ordinary corrugated paper and board)

کاغذ و بسته بندی مقوایی استفاده شده شامل حداقل 80% مقوای شیاردار ,بقیه شامل دیگرمحصولات کاغذ و مقوا

 

OCC 80-20 1.04

1.04-OCC-80-201-1200x800


 

1.05 مقوا راه راه/شیاردار معمولی (ordinary corrugated board)

صفحات و جعبه های استفاده شده ی کیفیت های مختلف مقوا شیاردار که ممکن است شامل 5 یا 10% از بسته بندی های مقوایی یا کاغذی

 

OCC 100 1.05

1.05-OCC100-33-1200x800


1.05-OCC100-21-1200x800


1.05-OCC100-11-1200x800


1.05-OCC100-4-1200x800


1.05-OCC100-3-1200x800


 

1.06 مجلات (magazines)

مجلات با یا بدون چسب

 

1.06-magazines1-983x800


 

1.11 کاغذ گرافیک مرتب شده جهت deinking(sorted graphic paper for deinking)

کاغذ گرافیک مرتب شده,شامل حداقل 80% روزنامه و مجله Print products which are not suitable for deinking are limited to 1,5 %

 

1.11-deinking1-1043x800


1.11-deinking-3-1200x800


1.11-deinking-11-1200x800